Deze website is opgehouden te bestaan.

Kijk voor meer info over Ubbo Scheffer op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubbo_Scheffer